Mời thầu : Trang bị kháng bù ngang dự phòng và hệ thống giám sát dầu online trạm biến áp 500kV Đà Nẵng

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty Truyền tải điện 2.

– Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0511 2225610.

– Fax: 0511 2220777.

2. Tên dự án: Trang bị kháng bù ngang dự phòng và hệ thống giám sát dầu online trạm biến áp 500kV Đà Nẵng.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C:

 

– Dự án liên doanh:

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác:  X

4. Tên chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp kháng bù ngang và hệ thống giám sát dầu online.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

MỜI THẦU CUNG CẤP KHÁNG BÙ NGANG VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT DẦU ONLINE

 

– Tên Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 2.

– Tên gói thầu: Cung cấp kháng bù ngang và hệ thống giám sát dầu online.

– Tên dự án: Trang bị kháng bù ngang dự phòng và hệ thống giám sát dầu online trạm biến áp 500kV Đà Nẵng.

– Nguồn vốn: Vay thương mại trong nước và vốn tự có của EVNNPT.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

– Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 2 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Công ty Truyền tải điện 2

Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê – T.p Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511 2225610

– Fax: 0511 2220777.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 100USD

– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Truyền tải điện 2, Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê – T.p Đà Nẵng.

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu: 50,000USD (Bằng chữ: Năm mươi ngàn Dola Mỹ) hoặc 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng ), hình thức bảo đảm: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.

  HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Công ty Truyền tải điện 2, Địa chỉ: Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê – T.p Đà Nẵng.

Công ty Truyền tải điện 2 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.