Mời thầu : Mua sắm xe tải vận chuyển thức ăn và vật nuôi – TT Giống Nông nghiệp Vĩnh Long

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án :
custom essays writing service
1.     Tên cơ quan: Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long

– Địa chỉ: Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793; E-mail: ttgnnvl@yahoo.com.vn

2.      Tên dự án: Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
3.      Loại dự án

– Dự án quan trọng quốc gia

– Dự án thuộc nhóm A

– Dự án thuộc nhóm B

x

– Dự án thuộc nhóm C

– Dự án liên doanh

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Dự án, dự toán khác

4.      Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long

5.      Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị số 7 – Xe tải chuyển heo và thức ăn (Loại 3,9 tấn)

B.   Nội dung thông báo mời thầu: 

MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM XE TẢI

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long

Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị số 7 – Xe tải chuyển heo và thức ăn (Loại 3,9 tấn)

– Tên dự án: Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 07 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long; Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793; E-mail: ttgnnvl@yahoo.com.vn

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00 ngày 13 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long – Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793.

765qwerty765