Mời thầu : Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuồng trại – TT Giống Nông nghiệp Vĩnh Long

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 
1.     Tên cơ quan: Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long

– Địa chỉ: Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793; E-mail: ttgnnvl@yahoo.com.vn

2.      Tên dự án: Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
3.      Loại dự án

– Dự án quan trọng quốc gia

– Dự án thuộc nhóm A

– Dự án thuộc nhóm B

x

– Dự án thuộc nhóm C

– Dự án liên doanh

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Dự án, dự toán khác4.      Tên Chủ đầu tư : Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long

5.      Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị số 2 – Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuồng trại.

B.   Nội dung thông báo mời thầu: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long

+ Địa chỉ số: Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

+ Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793; E-mail: ttgnnvl@yahoo.com.vn

Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị số 2 – Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuồng trại.

– Tên dự án: Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính). Thời gian đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2013.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu. Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại:

– Địa điểm bán HSMT:

+ Địa chỉ: Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long; Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

+ Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793; E-mail: ttgnnvl@yahoo.com.vn

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng) không hoàn lại.

– Địa chỉ nhận HSDT:

+ Địa chỉ: Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long; Số 107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

+ Điện thoại: 0703.832625; Fax: 0703.825793

– Thời điểm đóng thầu : 08 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu (bằng thư bảo lãnh ngân hàng): 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 05 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 11 năm 2013, tại Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long.
cheap essay writer service
Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

765qwerty765