Thông báo mời chào hàng: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai

– Tên dự án: Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2013 đến 8h00 ngày 12 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, trụ sở Khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8h00 ngày 12 tháng 11 năm 2013 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, trụ sở Khối 4 pường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

cheap software downloads

Lào Cai, ngày 04  tháng 11  năm 2013

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Anh Ninh

765qwerty765