Mời chào hàng: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác – Nhà Thi đấu TT TD-TT Hải dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 01 Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3850209

2. Tên dự án: Mua mới 01 xe ô tô chuyên dùng (16 chỗ ngồi) sản xuất, lắp ráp trong nước phục vụ công tác của Nhà thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua mới 01 xe ô tô chuyên dùng (16 chỗ ngồi) sản xuất, lắp ráp trong nước phục vụ công tác của Nhà thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

 MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM XE Ô TÔ CHUYÊN DỤNG

– Tên Bên mời thầu: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Mua mới 01 xe ô tô chuyên dùng (16 chỗ ngồi) sản xuất, lắp ráp trong nước phục vụ công tác của Nhà thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

– Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách tỉnh 50% và từ nguồn thu của Nhà thi đấu 50%

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong n­ước)

– Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 02/12/2013 đến tr­ước 14 giờ 00 ngày  09/12/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 300.000đ/bộ (Ba trăm nghìn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Số 01 Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trư­ớc 14giờ 00, ngày 09/12/2013

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14 giờ 30 ngày    09/12/2013 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương
buy research papers
Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.

765qwerty765