Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02 (Xây dựng đường CP từ QL 14C đi đội 33) – Công ty TNHH 1TV Cao Su Chư Prông

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.

Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

Điện thoại 059 3790023                              Fax: 059 3790024

2.Tên dự án: Đường cấp phối từ QL 14C đi đội 33 Nông trường An Phú.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu :

1.  Tên gói thầu : Gói thầu số 02 (Xây dựng đường CP từ QL 14C đi đội 33).

2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu : đấu thầu rộng rãi trong nước

3.  Giá gói thầu    :  1.934.761.000 đồng

4.  Giá trúng thầu :  1.900.000.000 đồng

5. Nhà thầu trúng thầu : Doanh nghiệp tư nhân Trung Quân

Địa chỉ : Thôn Hợp Thắng – Xã Ia Drăng – huyện Chưprông- Gia Lai

Điện thoại : ……………..                  – Fax : ………………

6. Quyết định phê duyệt : Số 238/QĐ-CPr ngày 27/11/2013 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Chưprông về việc phê duyệt kết quả đấu thầu .

7.  Hình thức hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá cố định .

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng : 90 ngày kể từ ngày có khởi công xây dựng