Mời chào hàng cạnh tranh: Mua thiết bị hóa chất, đồ dùng dạy học cấp cho các trường THCS trong địa bàn huyện Mường Khương

UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số           /TB – MT

 

Mường Khương, ngày 7 tháng 11 năm 2013

 

   THÔNG BÁO MỜI THẦU

        –  Bên mời thầu: Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu:

– Tên dự án: Mua thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học cấp cho các trường THCS, phục vụ năm học 2013 -2014.

– Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Mua thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học cấp cho các trường THCS, phục vụ năm học 2013 -2014.

– Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục huyện Mường Khương năm 2013

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (Trong nước)

– Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2013 ( trong giờ hành chính ) tại địa điểm trên đến 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam) ngày 18 tháng 11 năm 2013 và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 1,000,000 đồng.

– Địa điểm phát hành

Phòng giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương

Thi trấn Mường Khương – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại số 020 3881208 số Fax 0203881208

         – Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam ) ngày 18 tháng 11 năm 2013 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương  .

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mường Khương – Thị trấn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai.

TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký )

Nguyễn Hoàng Chiến

zp8497586rq