Mời chào hàng : Mua sắm giường bệnh nhân đa năng tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Sa Pa năm 2013

. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Bệnh viện Đa khoa huyện SaPa

– Địa chỉ:  Thị trấnSaPa– huyệnSaPa– tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại:   0203900119

2. Tên dự án: Mua sắm giường bệnh nhân đa năng tại Bệnh viện đa khoa huyệnSaPanăm 2013.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia   – Dự án thuộc nhóm A  
– Dự án thuộc nhóm B   – Dự án thuộc nhóm C x
– Dự án liên doanh   – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh  
    – Dự án, dự toán khác  

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện SaPa.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG BV ĐK SAPA 2013 

– Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện SaPa.

– Tên gói thầu: Mua sắm giường bệnh nhân đa năng tại Bệnh viện đa khoa huyệnSaPanăm 2013.

– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung dự toán  năm 2013.

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2013 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại trụ sở Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203900119