Mời chào hàng mua sắm bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh cho các trường Mầm non của huyện Bảo Thắng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh mầm non cung cấp cho các Trường Mầm non trong huyện Bảo Thắng.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2013.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 11 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm  2013  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.862.223                              –  Fax: 0203.862.223.

 

Bảo Thắng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Dung