Mời thầu: Mua thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao và vaccine, sinh phẩm năm 2014 – Sở Y tế Vĩnh Long

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ ĐẦU TƯ :

1. Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 47 Lê Văn Tám, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070. 3823107 – 070. 3502232           Fax: 070.3830652

2. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU: 

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

– Tên gói thầu: Mua thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao và vaccine, sinh phẩm năm 2014

– Nguồn vốn: Ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế …

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước .

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08:00 giờ ngày 21/01/2014 đến trước 08:30 ngày 14/02/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ bán HSMT: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Số 47 Lê văn Tám, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng / gói

– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Số 47 Lê văn Tám, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Thời điểm đóng thầu: 08:30 giờ, ngày 14/02/2014

– Bảo đảm dự thầu: 2% trên tổng giá trị tham dự thầu

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng bảo đảm của một ngân hàng hoạt động hợp pháp.

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09:00 giờ, ngày 14/02/2014 tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Số 47 Lê văn Tám, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Sở Y tế Vĩnh Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

zp8497586rq