Kế hoạch đấu thầu – BQL Dự án công trình NN&PTNT Hải Phòng

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 

1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.

– Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng

– Điện thoại: 031.8825389

– Fax: 031.3531838

 2. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cát Bà thành phố Hải Phòng (Giai đoạn 2).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

Quyết định số 2828/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/11/2013 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng ký.

4. Tổng mức đầu tư: 184.952,244 triệu đồng (Một trăm tám mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(nghìn

đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập tổng dự toán giai đoạn II

406.308

Chỉ định thầu

Quý IV/2013

Theo tỷ lệ phần trăm

02 tháng

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán giai đoạn II

75.721

Chỉ định thầu

Sau khi hoàn thành thiết kế

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

3

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp giai đoạn II

738.741

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Khi có thông báo vốn thực hiện gói thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

Từ khi khởi công đến khi hoàn thành

4

Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp giai đoạn II

56.883

Chỉ định thầu

Khi có thông báo vốn thực hiện gói thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

02 tháng

5

Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán giai đoạn II

321.624

Chỉ định thầu

Sau khi hoàn thành công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

6

Gói thầu số 06: Xây lắp mở rộng mặt bến, khu quản lý diều hành, nạo vét luồng và khu nước quay tàu trước bến

37.306.441

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Khi có thông báo vốn thực hiện gói thầu

Theo đơn giá cố định

30 ngày