Mời chào hàng : Mua sắm vật tư y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2014 – BV Đa Khoa Sapa

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Bệnh viện Đa khoa huyệnSaPa

– Địa chỉ:  Thị trấnSaPa– huyệnSaPa– tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại:   0203900119

2. Tên dự án: Mua sắm vật tư y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa  huyện Sa Pa.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm C x
– Dự án liên doanh – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
– Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện SaPa.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ BV ĐA KHOA SAPA 2014

– Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.
– Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2014 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.
– Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí năm 2014.
– Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ
– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 17 tháng 01 năm 2014 (Trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 01 năm 2014 tại trụ sở Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.
– Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203900119

zp8497586rq