Kế hoạch đấu thầu : Dự án “Nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”

A/ Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 

  1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai

– Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà.

– Điện thoại số : 061 3857527- 061 3824483        Fax : 0613894756.

  1. Tên dự án: Nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  2. Quyết định phê duyệt kế họach đấu thầu (đợt 2): số 131/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 do bà Phan Thị Mỹ Thanh  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký phê duyệt.

B/ Nội dung của kế họach đấu thầu

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (106đ)

Nguồn vốn

H.thức lựa chọn nhà thầu

Phương

thức đấu thầu

T.gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức HĐ

T.gian

Thực hiện HĐ

1

Gói thầu số 8 (xây lắp): Xây dựng kênh và công trình phụ trợ đoạn từ K4+632 đến K6+052 (dài 1.420m)

130.310,80

 

 

 

Ngân sách Tỉnh

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Quý

I-II/2014

Điều chỉnh giá

24 tháng

2

Gói thầu số 9 (tư vấn):  Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 8.

13,00

Chỉ định thầu

Tháng

01/2014

Trọn gói

10 ngày

3

Gói thầu số 10 (tư vấn): Thẩm định kết quả lựa chọn nhà  thầu gói thầu số 8.

13,00

Chỉ định thầu

 

Quý

I-II/2014

Trọn gói

10 ngày

4

Gói thầu số 11: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 8.

886,10

Chỉ định thầu

 

Quý

II/2014

Trọn gói

24 tháng

Tổng giá các gói thầu  131.222,90