Mời thầu : Dự án Nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

A/ Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 

  1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai.

– Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà.

– Điện thoại số : 061 3857527- 061 3824483        Fax : 0613894756.

  1. Tên dự án: Nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  2. Loại dự án :  Dự án thuộc nhóm B  S
  3. Tên chủ đầu tư:  Ban Quản lý dự án CN Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai.
  4. Tên gói thầu: Gói thầu số 8 (xây lắp): Xây dựng kênh và công trình phụ trợ đoạn từ K4+632 đến K6+052 (dài 1.420m)

B/ Nội dung thông báo mời thầu

MỜI THẦU XÂY DỰNG KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ  

–     Tên Bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai.

–         Tên gói thầu: Gói thầu số 8 (xây lắp): Xây dựng kênh và công trình phụ trợ đoạn từ K4+632 đến K6+052 (dài 1.420m).

–         Tên dự án: Nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

–         Nguồn vốn:  Ngân sách tỉnh Đồng Nai.

–         Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

–         Thời gian bán hồ sơ mời thầu:  từ 8 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2014  đến 8 giờ 30 ngày 25 tháng 02 năm 2014 ( theo giờ làm việc hành chính).

–         Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai: đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà ; Điện thoại: 0613857527-0613824483 ; Fax: 061 3894756.

–         Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn).

–         Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầuBan Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai: đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà.

–         Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30  ngày  25 tháng 02 năm 2014.

–         Đảm bảo dự thầu: 3.000.000.000 đ (Ba tỷ đồng chẵn bằng tiền VN đồng) hình thức bảo đảm bằng Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc  9 giờ 00  ngày  25/02/2014 tại Văn phòng Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai.

Ban QLDA CN Nông nghiệp &PTNT Đồng Nai kính mời đại diện các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.