Mời đấu thầu : Cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà nồi hơi – Kho than tập trung – Tổng công ty Đông Bắc

A. Thông tin chung  về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Cảng

– Địa chỉ: Số 588A – Đường Lý Thường Kiệt – Phường Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

– Điện thoại: 033 3950617                             Fax: 033 3865160

2. Tên dự án: Đầu tư cài tạo nâng cấp cảng Khe Dây, xây dựng kho than tập trung và hệ thống băng tải than đến cảng.

  1. Loại dự án:
 

 

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:

 

X

 

 

 

– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C:

 

 

– Dự án liên doanh:

 

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đông Bắc.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà nồi hơi – Kho than tập trung.

B. Nội dung thông báo mời thầu.

MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ NỒI HƠI

Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Cảng.

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà nồi hơi – Kho than tập trung.

Tên dự án: Đầu tư cải tạo nâng cấp cảng Khe Dây, xây dựng kho than tập trung và hệ thống băng tải than đến cảng.

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian bán HSMT từ: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2014 đến trước 11 giờ, ngày 07 tháng 02 năm 2014. 

Địa điểm bán HSMT: Phòng kỹ thuật, Công ty Cảng – Tổng công ty Đông Bắc – Số 588A – Đường Lý Thường Kiệt – Phường Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

Giá bán 01 bộ HSMT: Phát hành miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: Phòng kỹ thuật – Công ty Cảng – Tổng công ty Đông Bắc.

Đóng thầu:  11 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào 11 giờ 30 phút, ngày 07/02/2014, tại Công ty Cảng – Tổng công ty Đông Bắc.

Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Cảng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.