Mời chào hàng : “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc PV OIL Vũng Tàu”

 A.      Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PV OIL Vũng Tàu);

–            Địa chỉ: Số 54A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

–            Điện thoại: 0643.839390/Fax: 0643.838997

–            Email: pvoil.vungtau@vungtau.pvoil.vn.

2. Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOIL Vũng Tàu”;

3. Loại dự án:

Dự án quan trọng quốc gia:

 

x

 

 

Dự án thuộc nhóm A:

 

 

Dự án thuộc nhóm B:

 

–           Dự án thuộc nhóm C:

 

–           Dự án liên doanh:

 

–           Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

 

Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PV OIL Vũng Tàu);

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOIL Vũng Tàu”;
B.      Nội dung thông báo mời chào hàng:

 MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT

–            Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PV OIL Vũng Tàu);

–            Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOIL Vũng Tàu”;

–            Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của PV OIL Vũng Tàu;

–             Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

–             Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 7 giờ 30, ngày 13 tháng 02 năm 2014 đến ngày 24 tháng 02 năm 2014 (trong giờ hành chính).

–            Địa điểm phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PV OIL Vũng Tàu), địa chỉ: Số 54A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.839390/Fax: 0643.838997.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 14 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2014 tại địa chỉ: PV OIL Vũng Tàu số 54A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.