Mời thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao năm 2014 – BV ĐK Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

– Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0523.882 623

2. Tên dự án: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao năm 2014 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:   X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:  Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao năm 2014 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

B. Nội dung thông báo mời thầu:  

 MỜI THẦU MUA HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO 2014

 – Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

– Tên gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao năm 2014 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

– Tên dự án: Mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao năm 2014 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

– Nguồn vốn: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn Bảo hiểm y tế và các nguồn thu viện phí khác

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 – Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 2 năm 2014 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2014 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Điện thoại : 0523.964 810 – Fax: 0523.882 623

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Điện thoại : 0523.964810 – Fax: 0523.882623

– Thời điểm đóng thầu: 8h30 phút ngày 10 tháng 3 năm 2014

– Bảo đảm dự thầu: 219.000.000 VNĐ (Hai trăm mười chín triệu đồng), đảm bảo bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 40 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 3 năm 2014, tại hội trường bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.