Mời thầu: Dự án xây dựng Khu dân cư Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, Lập dự án đầu tư + Thiết kế cơ sở; Thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

            Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời Quý đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

            Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu (miễn phí), tại Phòng Kinh tế – Kỹ Thuật, Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 01 tháng 4 năm 2014 đến trước 8 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2014 tại địa điểm nêu trên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.