Mời thầu : Cung ứng phân bón vô cơ – Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Prông, Gia Lai

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung ứng phân vô cơ để chăm sóc vườn cây cao su KTCB. Xin mời các đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện năng lực cung ứng phân bón, tham gia đấu thầu:

1.      Số lượng, chủng loại:

– Đạm Urê (N ≥ 46%):                                  259,2 tấn

– Lân nung chảy (P­2O5 ≥ 15%):                    902,2 tấn

– Kaly (KO ≥ 60%):                                     45,85 tấn

2.      Thời gian, vận chuyển:

Bắt đầu giao hàng kể từ ngày ký Hợp đồng đến hết ngày 15/04/2014. Chi phí vận chuyển bên bán chịu.

3.      Thời gian đóng thầu: 08 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2014.

4.      Thời gian mở thầu:

09 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2014, tại Phòng Kế hoạch – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông.

5.      Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất:

Từ 7h30 ngày 02/04/2014 đến hết ngày 09/04/2014 (trong giờ làm việc).

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 07h ngày 10/04/2014.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu thầu cung ứng phân bón có thể tìm hiểu thêm, chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

Địa chỉ: Ia Drăng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0977.416.700 – (gặp Lịch)              Fax: 0593 790024