Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc , huyện Sapa, Lào Cai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Phòng Y Tế huyện SaPa

– Địa chỉ:  Thị trấn SaPa – huyện SaPa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại:   0203872880

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc cho nhân viên y tế thôn bản.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia   – Dự án thuộc nhóm A  
– Dự án thuộc nhóm B   – Dự án thuộc nhóm C x
– Dự án liên doanh   – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh  
    – Dự án, dự toán khác  

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Y Tế huyện SaPa.

5Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng:

Gói thầu số

Tên gói thầu

1

“Mua sắm trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc cho nhân viên y tế thôn bản”

 

 

6. Thời gian thông báo mời chào hàng: Ngày 17,18,21 tháng 4 năm 2014.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

 

– Bên mời thầu: Phòng Y Tế huyện SaPa.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc cho nhân viên y tế thôn bản.

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên năm 2014

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2014 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở Phòng Y Tế huyện Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Y Tế huyện Sa Pa

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203872880