Mua đồ chơi ngoài trời, máy chiếu tích hợp bảng tương tác điện tử cung cấp cho các trường Mầm non, Tiểu học trong Huyện Bảo Thắng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu:

1. Mua sắm đồ chơi ngoài trời cung cấp cho các trường Mầm non trong huyện.

2. Mua sắm máy chiếu tích hợp bảng tương tác điện tử cung cấp cho các trường Tiểu học trong huyện.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2014.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 01 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 4 năm  2014  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.862.223                              –  Fax: 0203.862.223.

                                       Bảo Thắng, ngày 31 tháng 03 năm 2014

                                    CHỦ ĐẦU TƯ

                                  ĐÃ KÝ

                                   Nguyễn Thị Dung