Mời thầu: Gói thầu xây lắp: Đường giao thông liên thôn , xã Hòa Phú, Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú– TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

– Địa chỉ: Xã Hòa Phú – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

– Điện thoại/Fax/E-mail: 05003.686 125;   05003. 686153

2. Tên dự án: Đường giao thông liên thôn từ thôn 2, 4 đi thôn 7, xã Hoà Phú

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:

 

– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C: X

 

– Dự án liên doanh:

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Đường giao thông liên thôn từ thôn 2, 4 đi thôn 7, xã Hoà Phú.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu

MỜI THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN THÔN, XÃ HÒA PHÚ, TP. BUÔN MÊ THUỘT, ĐẮK LẮK

 – Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp: Đường giao thông liên thôn từ thôn 2, 4 đi thôn 7, xã Hoà Phú.

– Tên dự án: Đường giao thông liên thôn từ thôn 2, 4 đi thôn 7, xã Hoà Phú

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố 90%, ngân sách xã và huy động 10% (Theo Công văn số: 1297/QĐ-UBND ngày 16/08/2013 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột).

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

 – Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00, ngày   22   tháng   05  năm 2014 đến trước 8 giờ 00, ngày  16  tháng  05  năm 2014 (trong giờ hành chính)1.

– Địa điểm bán HSMT: Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.   Điện thoại: 05003.686 125;   05003. 686153.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 Đồng ( Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.   Điện thoại: 05003.686 125;   05003. 686153

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày   16   tháng   05   năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày  16  tháng 05 năm 2014 , tại Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk .

Ủy ban nhân dân Xã Hòa Phú – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.