Mời Thầu: Mua sắm thiết bị y tế BV ĐK Lai Châu

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/ đơn vị: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lai Châu

– Địa chỉ: Phường Đông Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 02313875185Fax: 02313790832

2. Tên dự án: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới

3. Loại dự án

 
 
 
 

– Dự án quan trọng quốc gia:                                    – Dự án thuộc nhóm A

 
 

– Dự án thuộc nhóm B                                               – Dự án thuộc nhóm C

– Dự án liên doanh                                         – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới cho BV ĐK tỉnh Lai Châu.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ BV ĐK LAI CHÂU

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới cho bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu

– Tên dự án: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới.

– Nguồn vốn: Bằng nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 3234/QĐ-SYT ngày 30/12/2013 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu V/v giao dự toán thu, chi nhân sách nhà nước năm 2014.

– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2014 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 05.năm 2014 trong giờ hành chính.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng hành chính tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu;

– Điện thoại: 02313875185Fax: 02313790832

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng hành chính tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 06/05/2014.

– Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 06/05/2014 tại hội trường tầng 3 khu nhà A Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.