Mời Thầu: Cung cấp Phụ tùng cho hệ thống cấp thoát nước năm 2014

AThông tin chung:

1. Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

– Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

– Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306

– Fax :064.3554325

– E-mail: duypdvietsovpetro@gmail.com

2. Tên dự án: Phụ tùng cho hệ thống cấp thoát nước – năm 2014

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:                        – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                  – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh:                                        – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Phụ tùng cho hệ thống cấp thoát nước – năm 2014cho Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.                                                  

B. Nội dung thông báo mời thầu

MỜI THẦU CUNG CẤP PHỤ TÙNG CHO HỆ THỐNG  CẤP THOÁT NƯỚC NĂM 2014

Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

Tên gói thầu: Cung cấp Phụ tùng cho hệ thống cấp thoát nước – năm 2014

– Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro

Hình thức đấu thầu:Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ 08h00 ngày 09/5/2014 đến 09h00 ngày 23/5/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổ chức-Hành chính – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 2675

– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng Việt Nam).

Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu thanh toán bằng chuyển khoản qua Tài khoản của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số 790.790.129.323.00081 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro bán Hồ sơ mời thầu.

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tổ chức-Hành chính, Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà văn phòng làm việc và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro (Tầng 1, Tòa nhà A22- số 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu).

– Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 23/5/2014

– Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VNĐ (Ba  triệu đồng Việt Nam)

– Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng

HSMT sẽ được mở công khai vào lúc 09h30 ngày 23/5/2014 tại Phòng họp Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.