Mời chào hàng mua sắm lắp đặt trang thiết bị hệ thống nồi hơi của Trường PTDTNT THCS Yên Sơn

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn

– Địa chỉ: xóm Nông Trường, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại: 0273.892.456.

2. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

□□

– Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

□□

4. Tên chủ đầu tư: Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hệ thống nồi hơi của Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn

– Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hệ thống nồi hơi của Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn

– Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất.

– Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động không thường xuyên, được giao tạiQuyết định số 15/QĐ-GĐ ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 8 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2014 đến trước 16 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn, xóm Nông Trường, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại: 0273.892.456.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 16 giờ 30, ngày 22 tháng 5 năm 2014 tại Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn, Xóm Nông Trường, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trường PTDTNT THCS huyện Yên Sơn Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.