Mời chào cạnh tranh: Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho trường học huyện Sốp Cộp

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Phòng Giáo dục & đào tạo  huyện Sốp Cộp

– Địa chỉ: xã Sốp Cộp – tỉnh Sơn La

– Điện thoại/Fax/E-mail: 022.38 78 211

2. Tên dự án: Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học có học sinh bán trú đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp 

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:  X

4. Tên chủ đầu tư:  Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học có học sinh bán trú đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp 

B. Nội dung thông báo mời chào hàng : 

1. Tên Cơ quan, đơn vị: Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La

2. Gói thầu:  Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học có học sinh bán trú đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp

Địa điểm cung cấp: Các đơn vị trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La

Nội dung chính:

Hồ sơ tóm tắt năng lực của nhà thầu

Tiến độ thực hiện;

Giá chào bao gồm cả giảm giá (nếu có);

Kèm theo dự toán chi tiết;

Hồ sơ chào bao gồm: hồ sơ năng lực kinh nghiệm, hồ sơ tài chính.

Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ gốc.

Hình thức hồ sơ: 01 túi hồ sơ niêm phong và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới:

Địa chỉ: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0223878211                  Để nhận được thông tin và tài liệu dự án xin vui lòng liên hệ với:

Ông: Tòng Văn Thi                         Phòng  Thiết bị  01 66 46 05 302

Bà: Nguyễn Thị Nhàn                    Phòng Tài vụ          091 43 188 09

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 14 giờ 00 ngày 28/5/2014

Tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Chúng tôi kính mời Quý công ty tới tham dự chào giá cho gói thầu này.

Trân trọng cám ơn./.