Mời chào cạnh tranh: Thẩm tra hồ sơ thiết kế, Giám sát thi công, lắp đặt DZ+TBA (GDD1 – 3,5ha) tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung:           

1. Tên Cơ quan, đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

– Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

2. Tên dự án: Khu dân cư 5 Túc Duyên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tên gói thầu: Thẩm tra hồ sơ thiết kế, Giám sát thi công, lắp đặt DZ+TBA (GĐ1 – 3,5ha)

B. Nội dung chính:

– Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Thẩm tra hồ sơ thiết kế, Giám sát thi công, lắp đặt DZ+TBA (GĐ1 – 3,5ha), dự án Khu dân cư 5 Túc Duyên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2014 đến trước 8 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2014.

–   Hồ sơ chào giá cạnh tranh phải được gửi đến Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2014.

–  Hồ sơ chào giá cạnh tranh sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2014 tại Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, số 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.