Mời Thầu: San nền, Giao thông, Thoát nước mưa khu dân cư tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung:           

1. Tên Cơ quan, đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

– Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

2. Tên dự án: Khu dân cư 5 Túc Duyên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tên gói thầu: San nền, Giao thông, Thoát nước mưa (GD2 – 5,84 ha)

B. Nội dung mời thầu:

– Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: San nền, Giao thông, Thoát nước mưa (GD2 – 5,84ha) thuộc dự án Khu dân cư 5 Túc Duyên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

   Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời Quý đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên

 – Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu (miễn phí), tại Phòng Kinh tế – Kỹ Thuật, Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2014 đến trước 8 giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2014.

–  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2014

–  Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2014 tại địa điểm nêu trên.

            Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.