Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục tuyến đường thuộc tỉnh Kon Tum

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

– Địa chỉ: Thôn 7, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

– Điện thoại/Fax: 0603885885

– E-mail: duyhungkt06@yahoo.com

2. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình (gia đoạn I), thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:    X

 

– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C:

 

– Dự án liên doanh:

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

  – Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây lắp hạng mục tuyến đường A1-A2 (móng, mặt đường) + tuyến đường A0 – A1 (nền, mặt đường, hệ thống thoát nước)

 

B. Nội dung thông báo mời thầu

– Tên Bên mời thầu: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục tuyến đường A1-A2 (móng, mặt đường) + tuyến đường A0 – A1 (nền, mặt đường, hệ thống thoát nước)

– Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn I), thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

– Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp năm 2014.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2014 đến trước 08 giờ, 00 phút, ngày 07 tháng 07 năm 2014 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Thôn 7, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại/fax: 0603 885885.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng)

–  Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Thôn 7, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Số điện thoại/fax: 0603 885885.

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, 00 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính)

– Bảo đảm dự thầu: 170.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Th­ư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 7 năm 2014, tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Thôn 7, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.