Mời Thầu: Cung cấp thiết bị y tế cho 15 phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Lai Châu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Địa chỉ: Phường Đông Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 02313876702 Fax: 02313876916

2. Tên dự án: Dự án Mua sắm thiết bị y tế cho 15 phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Lai Châu .

3. Loại dự án

– Dự án quan trọng quốc gia:                                  – Dự án thuộc nhóm A

– Dự án thuộc nhóm B                                         – Dự án thuộc nhóm C

– Dự án liên doanh                                               – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp thiết bị y tế

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu số 01 Cung cấp thiết bị y tế.

– Tên dự án: Dự án Mua sắm thiết bị y tế cho 15 phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Lai Châu.

– Nguồn vốn: Nguồn chi chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013, tiết kiệm chi thường xuyên tại NQ 58/2012/NQ-HĐND (Giao tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh).

– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 10  tháng 06 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án Sở Y tế;

– Điện thoại: 02313606898 Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án Sở Y tế;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút  ngày 20 tháng  06 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ  30 phút ngày 20  tháng 06 năm 2014 tại Hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.