Mời Thầu: Nâng cấp thiết bị máy chủ (Server) và lưu trữ (Storage) cho Công ty PNJ

A. Thông tin chung:

1. Tên Cơ quan/ Đơn vị: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ

– Địa chỉ: 170 E Phan Đăng Lưu P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

– Điện Thoại : 08-39951703 – EXT: 106

2. Tên dự án:

3. Tên gói thầu: nâng cấp thiết bị máy chủ(Server) và lưu trữ (Storage)

B. Nội dung mời thầu:

– Tên Bên mời Thầu: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ

– Tên gói thầu đăng ký mời thầu: nâng cấp thiết bị máy chủ(Server) và lưu trữ (Storage).

– Sản phẩm PNJ lựa chọn là thiết bị:

Server    : HP C7000 BLADE

Storage:  Nimble Storage

chi tiết cấu hình các thiết bị cần thiết được liệt kê dưới đây:

Server:

I. HP C7000 BLADE CHASSIS
1 681844-B21 HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
2 571956-B21 HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt
8 453154-B21 HP BLc VC 1Gb RJ-45 SFP Opt Kit
8 AJ716B HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
1 517521-B22 HP 6X 2400W Plat Ht Plg FIO Pwr Sply Kit
1 456204-B21 HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option
1 677595-B21 HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt
1 517520-B21 HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt
1 H1K92A3 HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1 H1K92A3     7FX c7000 Enclosure HW Supp
1 C6N32AAE HP Insight Control Encl Bundle 8 E-LTU
1 H1K92A3 HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1 H1K92A3     4YK HP IC BL 8-Svr SW Supp
Số lượng 1
II. HP DataBase – HP BL660c Gen8 – 2 x 10-Core CPUs + 192GB RAM + 2 x 10Gb + 2 x 240GB SSD
1 735151-B21 HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
1 718058-L21 HP BL460c Gen8 E5-2660v2 FIO Kit
1 718058-B21 HP BL460c Gen8 E5-2660v2 Kit
12 708641-B21 HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit
2 717969-B21 HP 240GB 6G SATA VE 2.5in SC EV SSD
1 684212-B21 HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr
1 690164-B21 HP Smart Array P220i Controller FIO Kit
1 H1K92A3 HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1 H1K92A3     7XE HP BL4xxc Svr Bld HW Support
Số lượng 2
III. HP Blade Server – HP BL460c Gen8 – 2 x 8-Core CPUs + 128GB RAM + 2 x 10Gb + 32GB Flash
1 735151-B21 HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
1 718359-L21 HP BL460c Gen8 E5-2640v2 FIO Kit
1 718359-B21 HP BL460c Gen8 E5-2640v2 Kit
8 708641-B21 HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit
1 684212-B21 HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr
1 690164-B21 HP Smart Array P220i Controller FIO Kit
1 700139-B21 HP 32GBmicroSDMainstream Flash Media Kit
1 H1K92A3 HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1 H1K92A3     7XE HP BL4xxc Svr Bld HW Support
Số lượng 2

 

SAN:

STT P/N Tên
1
  CS220G
CS220G Storage Array w/10GbE (320GB Flash)
2
 SLA-CS220-NBD-1YR
 SLA-CS220-NBD-1YR

 

– Hồ sơ mời thầu gởi về: Công Ty PNJ , 170 E Phan Đăng Lưu P.3, Q. Phú Nhuận.

Người Nhận : Nguyễn Ngọc Nhất Phương – Phòng Quản Trị Hành Chính.

Điện Thoại : 08-39951703 – EXT: 106

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 16h ngày 20/06/2014.

Hồ sơ bao gồm :

  1. Đơn dự thầu
  2. Giấy phép kinh doanh
  3. Bảng chào giá sản phẩm
  4. Hợp đồng tương tự đã thực hiện
  5. Bảng kê năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực
  6. Bảng kê khai năng lực tài chính
  7. Giấy chứng nhận đại lý của chính hãng.
  8. Yêu cầu dịch vụ:
  • Server:

o       Cài đặt, kết nối  và cấu hình Server ,VMWare vSphere, Core Switch

o       Kết nối với hệ thống hiện tại Server IBM, Sotage V700 để Migrate dữ liệu.

o       Cấu hình Vmware Site Recovery Manager đề đồng bộ 2 site

o       Hỗ trợ kiểm tra hệ thống vận hành ổn định và chuyển giao tài liệu vận hành và quản trị hệ thống.

Storage: Kết nối Storage với hệ thống Server. Đào tạo hướng dẫn vận hành hệ thống storage

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ Kính mời đại diện các Nhà thầu nộp Hồ sơ tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trên.