Mời Thầu: Nâng cấp thiết bị máy chủ (Server) và lưu trữ (Storage) cho Công ty PNJ

A. Thông tin chung:

1. Tên Cơ quan/ Đơn vị: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ

– Địa chỉ: 170 E Phan Đăng Lưu P.3, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

– Điện Thoại : 08-39951703 – EXT: 106

2. Tên dự án:

3. Tên gói thầu: nâng cấp thiết bị máy chủ(Server) và lưu trữ (Storage)

B. Nội dung mời thầu:

– Tên Bên mời Thầu: Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ

– Tên gói thầu đăng ký mời thầu: nâng cấp thiết bị máy chủ(Server) và lưu trữ (Storage).

– Sản phẩm PNJ lựa chọn là thiết bị:

Server    : HP C7000 BLADE

Storage:  Nimble Storage

chi tiết cấu hình các thiết bị cần thiết được liệt kê dưới đây:

Server:

I. HP C7000 BLADE CHASSIS
1681844-B21HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
2571956-B21HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt
8453154-B21HP BLc VC 1Gb RJ-45 SFP Opt Kit
8AJ716BHP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
1517521-B22HP 6X 2400W Plat Ht Plg FIO Pwr Sply Kit
1456204-B21HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option
1677595-B21HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt
1517520-B21HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt
1H1K92A3HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1H1K92A3     7FXc7000 Enclosure HW Supp
1C6N32AAEHP Insight Control Encl Bundle 8 E-LTU
1H1K92A3HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1H1K92A3     4YKHP IC BL 8-Svr SW Supp
Số lượng 1
II. HP DataBase – HP BL660c Gen8 – 2 x 10-Core CPUs + 192GB RAM + 2 x 10Gb + 2 x 240GB SSD
1735151-B21HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
1718058-L21HP BL460c Gen8 E5-2660v2 FIO Kit
1718058-B21HP BL460c Gen8 E5-2660v2 Kit
12708641-B21HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit
2717969-B21HP 240GB 6G SATA VE 2.5in SC EV SSD
1684212-B21HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr
1690164-B21HP Smart Array P220i Controller FIO Kit
1H1K92A3HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1H1K92A3     7XEHP BL4xxc Svr Bld HW Support
Số lượng 2
III. HP Blade Server – HP BL460c Gen8 – 2 x 8-Core CPUs + 128GB RAM + 2 x 10Gb + 32GB Flash
1735151-B21HP BL460c Gen8 E5-v2 10Gb FLB CTO Blade
1718359-L21HP BL460c Gen8 E5-2640v2 FIO Kit
1718359-B21HP BL460c Gen8 E5-2640v2 Kit
8708641-B21HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit
1684212-B21HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr
1690164-B21HP Smart Array P220i Controller FIO Kit
1700139-B21HP 32GBmicroSDMainstream Flash Media Kit
1H1K92A3HP 3Y 4 hr 24×7 Proactive Care SVC
1H1K92A3     7XEHP BL4xxc Svr Bld HW Support
Số lượng 2

 

SAN:

STTP/NTên
1
 CS220G
CS220G Storage Array w/10GbE (320GB Flash)
2
 SLA-CS220-NBD-1YR
 SLA-CS220-NBD-1YR

 

– Hồ sơ mời thầu gởi về: Công Ty PNJ , 170 E Phan Đăng Lưu P.3, Q. Phú Nhuận.

Người Nhận : Nguyễn Ngọc Nhất Phương – Phòng Quản Trị Hành Chính.

Điện Thoại : 08-39951703 – EXT: 106

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 16h ngày 20/06/2014.

Hồ sơ bao gồm :

  1. Đơn dự thầu
  2. Giấy phép kinh doanh
  3. Bảng chào giá sản phẩm
  4. Hợp đồng tương tự đã thực hiện
  5. Bảng kê năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực
  6. Bảng kê khai năng lực tài chính
  7. Giấy chứng nhận đại lý của chính hãng.
  8. Yêu cầu dịch vụ:
  • Server:

o       Cài đặt, kết nối  và cấu hình Server ,VMWare vSphere, Core Switch

o       Kết nối với hệ thống hiện tại Server IBM, Sotage V700 để Migrate dữ liệu.

o       Cấu hình Vmware Site Recovery Manager đề đồng bộ 2 site

o       Hỗ trợ kiểm tra hệ thống vận hành ổn định và chuyển giao tài liệu vận hành và quản trị hệ thống.

Storage: Kết nối Storage với hệ thống Server. Đào tạo hướng dẫn vận hành hệ thống storage

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận – PNJ Kính mời đại diện các Nhà thầu nộp Hồ sơ tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trên.