Mời chào hàng: Mua sắm máy siêu âm trắng đen cho Bệnh viện ĐD và PHCN Ninh Thuận

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận.

– Địa chỉ: Số 136 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Điện thoại: 0683.890608                   – Fax: 0683.890142

2. Tên dự án:

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

Q

4. Tên chủ đầu tư:  Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm máy siêu âm trắng đen

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận.

– Tên gói thầu: Mua sắm máy siêu âm trắng đen

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2014

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian bán HSYC chào hàng: từ  8 giờ ngày 19 tháng 06 năm 2014 đến 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06  năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận – Số 136 đường  Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng chẵn).

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2014 tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận – Số 136 đường  Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 26  tháng 6 năm 2014, tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận – Số 136 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.