Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cơ – Cụm sàng số 1 cho Tổng Công ty Đông Bắc

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đang ký thông báo: Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc – Công ty Cảng

– Địa chỉ: 588A Lý Thường Kiệt – phường Cửa Ông – Tp. Cẩm Phả – Quảng Ninh.

– Điện thoại: 033. 3865. 088               – Fax: 033. 3865. 160

2. Tên dự án: Đầu tư mở rộng kho chế biến than G9, Công ty Cảng – Tổng Công ty Đông Bắc

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A 
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm Cx
– Dự án liên doanh – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh 
  – Dự án, dự toán khác 

4. Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc phòng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cơ – Cụm sàng số 1

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc – Công ty Cảng.

– Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phần cơ – Cụm sàng số 1.

– Tên dự án: Đầu tư mở rộng kho chế biến than G9, Công ty Cảng – Tổng Công ty Đông Bắc.

– Nguồn vốn: vy thương mại.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong cả nước.

 – Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 05 tháng 07 năm 2014 đến trước 14 giờ, ngày 20 tháng 07 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kỹ thuật – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc – Công ty Cảng, đại chỉ số 88A Lý Thường Kiệt – phường Cửa Ông – Tp. Cẩm Phả – Quảng Ninh.

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kỹ thuật – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc – Công ty Cảng, địa chỉ số 88A Lý Thường Kiệt – phường Cửa Ông – Tp. Cẩm Phả – Quảng Ninh.

 – Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 20 tháng 07 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng chẵn), tiền Việt Nam đồng, mở bảo lãnh tại Ngân hàng.

HSDT dự kiến sẽ được mở công khai vào 14h30’ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 07 năm 2014 tại Văn phòng Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc – Công ty Cảng, địa chỉ số 88A Lý Thường Kiệt – phường Cửa Ông – Tp. Cẩm Phả – Quảng Ninh.

Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc – Công ty Cảng Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.