Mời Thầu: Thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống điện tại Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

– Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

2. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội, Phường Châu Khê – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên gói thầu: Tổng thầu EPC – Thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống điện

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

– Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội, Phường Châu Khê – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

– Tên gói thầu: Tổng thầu EPC – Thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống điện.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu (miễn phí), tại Phòng Kinh tế – Kỹ Thuật,Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2014 đến trước 8 giờ 00, ngày 14 tháng 7 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 14 tháng 7 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 14 tháng 7 năm 2014 tại địa điểm nêu trên.

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.