Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông thông báo hủy đấu thầu

THÔNG BÁO HỦY ĐẤU THẦU

(Gói thầu: 02 Cung cấp 03 xe chở mủ cao su chuyên dùng

Công trình: Đầu tư thiết bị năm 2014) 

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông

– Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

– Điện thoại: 059 3790023          Fax: 059 3790024

– E-mail: ctycschuprong@yahoo.com.vn

2. Tên công trình: Công trình đầu tư thiết bị năm 2014

3. Tên chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

4.Tên gói thầu đăng ký thông hủy đấu thầu: Gói thầu số 02 Cung cấp 03 xe chở mủ cao su chuyên dùng

B. Nội dung chính thông báo hủy đấu thầu:

Căn cứ vào quyết định số: 47/QĐ-CPr, ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông về việc hủy đấu thầu và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 (cung cấp 03 xe chở mủ chuyên dùng) thuộc công trình Đầu tư thiết bị năm 2014;

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông xin thông báo: Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu trên đều không đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu.

Xin trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia đấu thầu tại Công ty TNHH MTV cao su Chưprông thời gian qua.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông xin thông báo: Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự gói thầu trên đều không đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu.

Xin trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia đấu thầu tại Công ty TNHH MTV cao su Chưprông thời gian qua.