Mời Thầu: Thi công giao thông, thoát nước mưa (tuyến 1+2) cho khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

– Địa chỉ: tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

2. Tên dự án: Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, và xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

3. Tên gói thầu: Giao thông, Thoát nước mưa (tuyến 1+2)

4. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

– Tên gói thầu: Giao thông, Thoát nước mưa (tuyến 1+2).

– Tên dự án: Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, và xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu (file mềm), tại Phòng Kinh tế – Kỹ Thuật,Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 08 tháng 7 năm 2014 đến trước 8 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 18  tháng 7 năm 2014

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại địa điểm nêu trên.

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.