Mời chào hàng: Cung cấp máy đò ngang và máy thông tin cho Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ngãi

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi

– Địa chỉ: 178 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Điện thoại: 055-3823682;         Fax:055-3829956

2. Tên dự án: Chương trình, dự án Khuyến nông, khuyến ngư năm 2014

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:                        – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                 – Dự án thuộc nhóm C:  X

– Dự án liên doanh:                                     – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi

5. Tên gói thầu:

– Gói thầu số 1: Cung cấp 01 máy đò ngang – Tần số: 160 Khz, công suất: 1,2 KW.

– Gói thầu số 2:

    + Cung cấp 01 máy đò ngang – Tần số: 180 Khz, công suất: 1,5 KW.

    + Cung cấp máy thông tin tầm xa – Tần số: từ 1,6 đến 30 Khz; công suất phát ≤ 125 W.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Cung cấp 01 máy đò ngang – Tần số: 160 Khz, công suất: 1,2 KW.

+ Gói thầu số 2:

  • Cung cấp 01 máy đò ngang – Tần số: 180 Khz, công suất: 1,5 KW.
  • Cung cấp máy thông tin tầm xa – Tần số: từ 1,6 đến 30 Khz; công suất phát ≤ 125 W.

– Tên dự án: Chương trình, dự án Khuyến nông, khuyến ngư năm 2014

– Xuất xứ: tại Nhật Bản.

– Nguồn vốn: Khuyến nông Quốc gia.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong cả nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ ngày 11/07/2014 đến 08 giờ ngày 18/07/2014 (trong giờ hành chính).

­Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu và thu nhận hồ sơ đề xuất, lễ mở thầu: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi (178 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất 08 giờ ngày 18/07/2014.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 18/07/2014 tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ngãi.

Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời điểm nêu trên.