Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa mời thầu: Thiết kế website cho các trường học trong huyện

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa

– Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0203.871.249

2. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu : Thiết kế wedsite cho các trường học huyện Sa Pa

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu: Thiết kế wedsite cho các trường học huyện Sa Pa

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo;

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2014 đến trước 8 giờ, ngày 03 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 45 phút ngày 03/7/2014;

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 7 năm 2014 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Sa Pa, ngày 27 tháng 6 năm 2014

Thủ trưởng đơn vị

Đã ký

Nguyễn Hữu Đức