Mời Thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống PA, hệ thống EIB và PMS Tòa nhà BMĐH Vietsovpetro năm 2014

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

– Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

– Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306

– Fax :064.3554325

– E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn

2. Tên dự án: Dịch vụ bảo trì hệ thống âm thanh công cộng (PA), hệ thống chiếu sáng công cộng (EIB) và hệ thống quản lý năng lượng (PMS) Tòa nhà BMĐH Vietsovpetro năm 2014        
– Dự án quan trọng quốc gia:                      – Dự án thuộc nhóm A:3. Loại dự án:

– Dự án thuộc nhóm B:                                – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh:                                      – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác: X

 

4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Dịch vụ bảo trì hệ thống âm thanh công cộng (PA), hệ thống chiếu sáng công cộng (EIB) và hệ thống quản lý năng lượng (PMS) Tòa nhà BMĐH Vietsovpetro năm 2014 cho Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì hệ thống âm thanh công cộng (PA), hệ thống chiếu sáng công cộng (EIB) và hệ thống quản lý năng lượng (PMS) Tòa nhà BMĐH Vietsovpetro năm 2014

– Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro

Hình thức đấu thầu:Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 08h00 ngày 11/08/2014 đến 09h00 ngày 08/09/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310

– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng Việt Nam).

Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu thanh toán bằng chuyển khoản qua Tài khoản của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số 790.790.129.323.00081 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro bán Hồ sơ mời thầu.

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch, Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà văn phòng làm việc và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro (Tầng 1, Tòa nhà A22- số 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu).

– Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 08/09/2014

– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam)

– Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10h00 ngày 08/09/2014  tại Phòng họp Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu.

Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.