Mời Thầu: Xây lắp, sửa chữa, bổ sung cho Công trình thủy điện Đăk Gret tỉnh Kon Tum

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Tấn Phát

– Địa chỉ: Lô T2 Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

– Điện thoại: 060.2470578     Fax:  0603 868901 E-mail: info@tanphat-group.com.vn  hoặc luc560kt@Gmail.com

2. Tên dự án Công trình thủy điện Đăk Gret, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:           X

 

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty cổ phần Tấn Phát

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 01 

Tổng thầu toàn bộ phần xây lắp khối lượng chưa thực hiện, sữa chữa, bổ sung gồm: Xây dựng đập cụm đầu mối, kênh và công trình  trên   Kênh dẫn, bể áp lực, đường ống áp lực, Nhà máy- kênh xả, đường QLVH, đường thi công (trừ trạm BA nâng và đường dây 22 kv), công trÌnh phụ trợ và phần lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tấn Phát

– Tên gói thầu: Gói thầu số 01

Tổng thầu toàn bộ phần xây lắp khối lượng chưa thực hiện, sữa chữa, bổ sung gồm: Xây dựng đập cụm đầu mối, kênh và công trình  trên   Kênh dẫn, bể áp lực, đường ống áp lực, Nhà máy- kênh xả, đường QLVH, đường thi công (trừ trạm BA nâng và đường dây 22 kv), công trÌnh phụ trợ và phần lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công

– Tên dự án: Công trình thủy điện Đăk Gret, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

– Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ngân hàng Phát Triển, ngân hàng thương mại và vốn tự có của Doanh nghiệp.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 – Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8h00 sáng đến 16h00 từ ngày 23/8/2014 đến trước 8h00,  ngày 11 tháng 9 năm 2014 (gọi là thời điểm đóng thầu).

– Địa điểm bán HSMT:

Công  ty cổ phần Tấn Phát
Địa chỉ : Lô T2 khu công nghiệp Hòa Bình, TP Kon tum, tỉnh Kon Tum
Tel : 060.  3868 119
Fax : 060.  3868 901

– Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng Việt Nam) tại địa chỉ trên.

– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty cổ phần Tấn Phát

Lô T2 khu công nghiệp Hòa Bình, TP Kon tum, tỉnh Kon Tum

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 09 năm 2014

– Bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu có giá trị là 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng VN).

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 09 năm 2014 , tại địa chỉ nêu trên.

Công  ty cổ phần Tấn Phát kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.