Mời Thầu: Thi công san nền cho Dự án Khu đô thị mới An Vân Dương tỉnh Thừa Thiên Huế

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: CÔNG TY CỔ PHẦN APEC LAND HUẾ

– Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt, TP.Huế

– Điện thoại: 054.3882881/01689969308 – Fax: 054.3882881,

– E-mail:Lienphuong9011@gmail.com.

2. Tên dự án: Dự án Khu Phức Hợp Thủy Vân Giai Đoạn I, khu B – đô thị mới An Vân Dương tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:   – Dự án thuộc nhóm A:  
       
– Dự án thuộc nhóm  B:   – Dự án thuộc nhóm C:  
       
– Dự án liên doanh:   – Hợp đồng hợp tác kinh doanh  
       
    – Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN APEC LAND HUẾ

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:  Thi công san nền

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN APEC LAND HUẾ.

– Tên gói thầu Thi công san nền

– Tên dự án: Dự án Khu Phức Hợp Thủy Vân Giai Đoạn I, khu B – đô thị mới An Vân Dương tỉnh Thừa Thiên Huế

– Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư và nguồn huy động hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ, ngày 29/8/2014 đến trước 14 giờ, ngày 10/9/2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu (miễn phí mua hồ sơ dự thầu): Tầng 9, Tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt – Tp. Huế

– Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 9, Tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt – Tp. Huế.

– Thời điểm đóng thầu: 14h00′ ngày 10/9/2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 15h00′  ngày 10/9/2014 tại văn phòng công ty.

Công ty Cổ phần Apec Land Huế kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm thực hiện hạn mục Thi công san nền nên trên tham dự.