Mời chào hàng: Mua thuốc điều trị sử dụng cho Bệnh xá năm 2014

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan đơn vị đăng ký thông báo: Công An tỉnh Cao Bằng

– Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Giang, Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

– Điện thoại: 0263.869.159

2. Tên gói thầu: Gói thầu Mua thuốc điều trị sử dụng tại Bệnh xá năm 2014

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác: X

4. Chủ đầu tư: Công an Tỉnh Cao Bằng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Gói thầu Mua thuốc điều trị sử dụng tại Bệnh xá năm 2014

B. Nội dung Thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Công an tỉnh Cao Bằng

– Tên gói thầu: Gói thầu Mua thuốc điều trị sử dụng tại Bệnh xá năm 2014

– Nguồn vốn: KP BHYT năm 2014

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh  (Trong nước).

– Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2014  đến 08 giờ 00 ngày 26  tháng 9 năm 2014 (giờ Việt Nam, trong giờ hành chính).

-Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn./.) .

– Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng :  Hội trường phòng Hậu Cần – Kỹ Thuật Công an tỉnh Cao Bằng.

– Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất trước : 08 giờ 15 ngày 29  tháng 9 năm 2014.