Mời chào hàng: Lắp đặt hệ thống camera và máy phát điện cho Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Địa chỉ: Số 13 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: 064 3852966

2. Tên dự án: Lắp đặt hệ thống camera, máy phát điện và trồng, chăm sóc cây xanh tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:                          – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                    – Dự án thuộc nhóm C: X

– Dự án liên doanh:                                          – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Lắp đặt hệ thống camera và máy phát điện.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên bên mời thầu: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống camera và máy phát điện.

– Tên dự án: Lắp đặt hệ thống camera, máy phát điện và trồng, chăm sóc cây xanh tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Nguồn vốn: Từ nguồn bổ sung dự toán 6 tháng cuối năm 2014 tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Hình thức lựa chọn nhàn thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 07 tháng 10 năm 2014 đến ngày 13  tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Số 13 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 30 ngày 13  tháng 10 năm 2014.