Mời Thầu: Gói thầu xây lắp Nhà hội trường – Bệnh viện Gang thép

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên

– Địa chỉ: Phường Trung Thành – Tp. Thái Nguyên

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0280.3832255-3832549.

2. Tên dự án  : Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

Dự án thuộc nhóm B:  X  

4. Tên chủ đầu tư:  Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp Nhà hội trường – Bệnh viện Gang thép

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

– Tên gói thầu: Nhà hội trường – Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên .

– Tên dự án: Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên

– Nguồn vốn: Vốn TPCP, vốn ngân sách , vốn huy động hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi :Trong nước

 – Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 25 tháng 10 năm 2014 đến trước 08 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2014   (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng kế toán – Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên 

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000, đồng ( Một triệu đồng VN)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng họp – Nhà Hành chính – Bệnh viên Gang thép – Phường Trung Thành – Thành phố Thái Nguyên

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày  10 tháng 11 năm 2014

– Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng VN ( Một trăm  triệu đồng chẵn ) bằng bảo lãnh ngân hàng .

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 11 năm 2014, tại Phòng họp – Nhà Hành chính – Bệnh viên Gang thép – Phường Trung Thành – Thành phố Thái Nguyên

Bệnh viên Gang thép Thái Nguyên  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.