Chào hàng: Mua sắm vật tư Y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2014 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai.

– Điện thoại:   0203900119

2. Tên dự án: Mua sắm vật tư Y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2014 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
  – Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư:Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa

5. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Gói thầu số1: Mua sắm vật tư Y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2014 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa

6. Thời gian thông báo mời chào hàng: Ngày 28,29,30 tháng 10 năm 2014

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa.

– Tên gói thầu: Mua sắm vật tư Y tế phục vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2014 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

– Nguồn vốn: Thu viện phí năm 2014.

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2014 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203900119