Kết quả đấu thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiêt bị truyền hình

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầuMua sắm, lắp đặt thiết bị truyền hình

ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH CẨM PHẢ

 

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ vào Quyết định số: 3183/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2014 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền hình.

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn Havi Việt nam.

Giá trúng thầu: 812.735.000 đ

 (Bằng chữ: Tám trăm mười hai triệu bẩy trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Loại hợp đồng: Hơp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (Kể từ ngày Hợp đồng gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị truyền hình có hiệu lực).

Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn:

1. Cửa hàng thiết bị nghe nhìn PTTH Thanh Nhàn: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng các điều kiện tiên quyết như: Thiếu số lượng bản sao, đĩa CD, hồ sơ dự thầu không làm đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu: 814.930.000đ

2. Cửa hàng điện ảnh Ánh: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng điều kiện tiên quyết như năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu: 827.445.000đ.

Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Cẩm Phả mời Công ty TNHH tư vấn Havi Việt Nam đến thương thảo và ký kết hợp đồng Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền hình trước ngày 05 tháng 11 năm 2014.

Địa điểm: Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Cẩm Phả.

Mời các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị truyền hình trên đến làm thủ tục thanh toán tiền bảo đảm dự thầu trước ngày 05 tháng 11 năm 2014.