THƯ MỜI QUAN TÂM ĐẤU THẦU VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) chuẩn bị tổ chức đợt đấu thầu để thực hiện dịch vụ vận chuyển đường bộ các sản phẩm của công ty tại thị trường Việt Nam:

Hoạt động đấu thầu này được thực hiện cho dịch vụ vận tải đường bộ với:

–  Hàng hóa vận chuyển:                                                      Săm – Lốp xe các loại

–  Địa điểm giao nhận hàng và khối lượng vận chuyển:

  • Địa điểm nhận hàng:

Khu Công nghiệp Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

  • Địa điểm giao hàng:

–  Các Tỉnh Miền Bắc:                                              10.000 tấn/năm

–  Các Tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên:                 12.000 tấn/năm

–  Các Tỉnh Miền Nam:                                             10.000 tấn/năm

Nhà thầu nào quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp (bản copy chưa cần công chứng) bao gồm :

  • Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp;
  • Giấy đăng ký kinh doanh được phép hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa;
  • Báo cáo tài chính, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 03 năm gần đây;
  • Số lượng xe do doanh nghiệp sở hữu và tải trọng mỗi loại xe (không chấp nhận xe từ hợp đồng với các công ty vệ tinh);
  • Thời hạn lưu thông (tuổi xe) mỗi loại xe;
  • Số lượng nhân viên hiện có;
  • Danh sách khách hàng ở từng vùng miền và doanh số tương ứng trong vòng 03 năm gần đây.

Thời hạn cuối nhận Hồ sơ năng lực : 24/11/2014.

Địa chỉ liên lạc và gửi hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;

Điện thoại: 05113.771998; Fax: 05113.771990

Ông Nguyễn Thành Dũng – Trưởng phòng Bán hàng

Hoặc tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại: www.drc.com.vn