Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở năm 2014 tại Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại:   0203871234

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở năm 2014 tại Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh – Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
  – Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa

5. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở năm 2014 tại Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa”.

6. Thời gian thông báo mời chào hàng: Ngày 17,18,19 tháng 11 năm 2014

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Bên mời thầu: Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa.

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị truyền thanh cơ sở năm 2014 tại Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2014.

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 17 tháng 11 năm 2014 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11  năm 2014 tại trụ sở Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Đài truyền thanh truyền hình huyện Sa Pa

– Địa chỉ:  Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203871234