Kế hoạch đấu thầu Công trình: Nạo vét rạch Bình Thủy (từ Quốc lộ 1A đến khu vực cửa xả chợ đầu mối Thủ Đức) ,Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị (Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước)

–   Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Hữu Cảnh – Phường 19 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh.

–   Điện thoại: (08).35.142.973                Fax: (08).35.142.972

2. Tên công trình: Nạo vét rạch Bình Thủy (từ Quốc lộ 1A đến khu vực cửa xả chợ đầu mối Thủ Đức) ,quận Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quyết định số 309/QĐ-SNN ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét rạch Bình Thủy (từ Quốc lộ 1A đến khu vực cửa xả chợ đầu mối Thủ Đức) ,quận Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ Đầu tư: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước

5. Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt: 5.237.527.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

STT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn

Hình thức, phương thức

lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 12.007.388 Ngân sách Thành Phố

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách thành phố

 

Chỉ định thầu rút gọn, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Tháng 02 năm 2015 Trọn gói 45 ngày
2 Xây lắp công trình 4.042.090.876 Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Tháng 3 năm 2015 Trọn gói 100 ngày (trong đó: 70 ngày thi công ngoài hiện trường và 30 ngày lập hồ sơ hoàn công
3 Tư vấn giám sát thi công công trình 81.356.986 Chỉ định thầu rút gọn,01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Tháng 5 năm 2015 Theo thời gian Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
4 Bảo hiểm công trình 14.147.318 Chỉ định thầu rút gọn, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Tháng 5 năm 2015 Trọn gói Theo thời gian thi công và thời gian bảo hành của công trình
Tổng cộng các gói thầu:4.149.602.568 đồng