Mời chào hàng: Xây lắp Nhà làm việc Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk

– Địa chỉ: 02 Trần Quang Khải, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0918280806,tvnamtaynguyen@gmail.com.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk; hạng mục: Nhà làm việc

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:– Dự án thuộc nhóm C: X

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàngXây lắp Nhà làm việc Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk.

– Tên gói thầu: Xây lắp Nhà làm việc Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk.

– Tên dự án: Trụ sở làm việc Công đoàn Viên chức tỉnh Đăk Lắk.

– Nguồn vốn: Vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk (Theo Công văn số 248/LĐLĐ ngày 29/8/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh: Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 02 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Lầu 04, 02 Trần Quang Khải, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk, Điện thoại : 05003952410.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2014 tại địa chỉ: số 02 Trần Quang Khải,Tp.  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.

– Thời gian mở hồ sơ đề xuất: 9 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2014 tại địa chỉ: số 02 Trần Quang Khải,Tp.  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.